Desde aqui de ond'eu estou

vexo a casa do meu sogro

hei-lle de casar un fillo

se está de Dios* ou non morro