En Loureiro non se plancha

que morreo a planchadora,

os mociños de Loureiro

son os que planchan agora