En Soutelo hai boas mozas

Figheroa ghana delas

dando a volta por Vilar

carabillas pr'às cancelas!