Escribia-ch'unha carta

era de noite e non via

s'alghunha letra vai mal

dispensa-me, prenda miña