Ese que anda no baile

ten o bailar peneireiro

Dálle media volta á perna

para que lle ruxa o diñeiro