Esta meniña é pequena

pequeniña coma un rato

e o que se meta con ela

vai levar máis que sopapos