Esta traza non ten traza

a trazante que a trazou

botou as liñas moi altas

o seu tempo non chegou