2

Este noso amiño d'hoxe

te-na sona de moi rico

hei-no de levar à feira

d'acabalo dun borrico