Este pandeiro que toco

é de pelica de can

inda onte berreaba

e hoxe toca no serán