Estreliña do luceiro

vait'andando qu'eu xa vou

vai-me dando claridade

que a lúa xa s'acabou