Estreliña do luceiro

e mai-la da claridá

vais'o día, vens'a noite

vais'a miña mocedá