Eu a Lobeira non vou

ca se non párome moito

unha faliña tras outra

falar d'amor prende moito.