Eu amodiño non podo,

ide busca-lo ghaiteiro

que vos toqu'ao voso modo.