1

Eu non sei que pode haber

que non nos deixan entrar

Ou hai broncas nesta casa

Ou non nos teñen que dar