Eu non sei que pode haber

que non nos deixan entrar,

ou hai broncas nesta casa,

ou non nos teñen que dar.