Eu pedinlle a unha nena

ela non mo quixo dar

Eu pedinllo, ela deumo

e non hai máis que falar