Eu sei apañar no toxo

Tamén o sei encarrar

Tamén sei tomar amores

Tamén os sei olvidar