Eu teño cinco xustillos

e os cinco emballenados

tamén teño cinco amores

catro viven enganados