Hei de subir ao loureiro

ao ramalliño do medio

se caír, agarrareime

ao do sombreiriño negro