Hei de subir ao loureiro

ao ramalliño máis alto

se caír, agarrareime

ao do sombreiriño branco