Heiche de comprar un manto,

heiche de comprar un velo,

pero non quero que durmas

na miña cama de ferro.