Hei-me de casar este ano

se non me caso, rabeo

que xa fagho trinta anos

prá seghada do centeo