i-eu hei-me d'ir, e ti non

anque non veñas comigho

levo-te no corazón