Indo polo Seixo arriba

deille a volta ao meu capote

acordoume miña nai

e máis as papas do pote.