Lughariño de Freás

de lonxe parece vila

se non foran os penedos

que ten ao lado de riba.