Manoel, Manoeliño

Manoel da rúa alta,

moito te queren as mozas

porque lles tóca-la ghaita.