Manüel fixo unha fonte

botou-ll'o bico de vidro

as mozas non beben nela

Manüel mata-se vivo