Manüel fixo unha fonte

botou-ll'o bico de pedra

as mozas non beben nela

Manüel todo rabea