Manüel fixo unha fonte

botou-ll'o bico de prata

as mozas non beben nela

Manüel todo se mata