Marmurai, marmuradeiras

Tisoiras de recortar

A miña saia é redonda

Non ten máis que arredondar