Marmurai marmuradoras

marmurai sempre de min

qu'eu nunca fun marmurada

mais ca da xente ruín.