Miña nai e mai-la túa

quedan no rio a berrare,

por culpa dunha galiña

que quería namorare