Miña sogra é estanqueira

vendedora do tabaco

aghora que vai no inferno

háo de vender barato