Miña sogra din que é bruxa

heina de facer rabiar

Nin lle m'hei casar co fillo

nin llo hei deixar casar