Moi boas noites señores,

Xa se me apaga o candil,

Xa se me pechan os ollos

Coas ghanas de durmir.