Moza qu'estás na ventana

ca punta do pano fóra

bota a cabeza tamén

qu'o pano non me namora.