Moza qu'estás na ventana

mirando pra quen pasa

se tes ollos de cadela

vente comigho de caza