No tellado do concello

hai un niño de carrizo

que se caga polo alcalde

e máis pola nai que o fixo