Non entendo ese latín

nin tampouco ese latón;

se queres que che conteste,

muda de conversación