Non sabes ben queridiña

que envexa teño ô luare,

Cando, pol-a lumieira,

N-o teu leitiño vai dare.