Nunca me digas adiós

por ser palabra moi triste;

entre dous que ben se queren

custa moito despedirse