O amor que há-de ser meu

hei-no d'escoller a dedo

que non sexa pequeniño

nin ghrande que meta medo