O candil que non alumbra*

Non se colgha na parede

O amor que non é firme

Non se fai máis caso dele