O carballo da Mirteira

ten a folla revirada

que lla revirou o aire

unha noite de xiada