O carballo da Portela

dá catro clases de frutos

bughallas e bughalletes

landras e mazás do cuco