O cura chamoume rosa

i eu tamén lle respondín:

"Señor cura, destas rosas

non as ten no seu xardín."