O cura de San Martiño

non ten saia nin capelo

que viva o noso de Castro

que o ten de terciopelo*