O cura e máis a criada

ordenaron de cocere

a leña estaba no monte

e a fariña por moere