O mar anda que desanda,

anda que desaparece.

Quen ten amores non durme,

quen non os ten, adormece