O meu amor dixo-m'onte

que me tiña de ver hoxe

por aghora inda non tarda

que ten a pousada lonxe